Політика конфіденційності

Last update:

13/06/2024

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА»

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює порядок збирання і обробки Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА» (далі — ТОВ «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА») персональних даних, види персональних даних, які збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо зберігання та захисту персональних даних. Політика діє відносно всієї інформації та даних, які ТОВ «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА» може отримати про фізичної особи (далі – Користувач) під час використання нею сайту https://havas.com.ua (далі – Веб-сайт) ТОВ «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА».

 1. Ця Політика встановлює умови доступу і використання Веб-сайту, її дія не поширюється на веб-сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Веб-сайті.

Використання Користувачем Веб-сайту означає його беззастережну згоду з цією Політикою і зазначеними в ній умовами, в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Веб-сайту.

 1. Згода на обробку персональних даних
  • Заповнюючи форми на Веб-сайті, Користувач, як суб’єкт персональних даних, надає Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код 41529313, місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Гарматна, буд. 4.) (далі — «Володілець») свою згоду на обробку своїх персональних даних вказаних Користувачем при заповненні таких форм, а також отриманих Володільцем в будь-який інший спосіб при використанні Користувачем Веб-сайту, в базі персональних даних з метою забезпечення взятих Володільцем на себе зобов’язань, для забезпечення відносин у сфері податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, а також для забезпечення відносин у сфері реклами та ведення ділових стосунків, направлення (надсилання) на адресу Користувача спеціальних пропозицій, інформації про послуги та іншу інформацію про Володільця, а також виконання Володільцем своїх обов’язків перед Користувачем або особою, представником/працівником якої є Користувач (надалі – «Компанія Користувача»).
  • Персональні дані Користувачів, які отримує і обробляє Володілець в рамках цієї Політики:
   • Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно при заповненні форм на Веб-сайті, або які Володілець отримує іншим чином, включаючи такі персональні дані Користувача:
  • адреса електронної пошти
  • прізвище, ім’я та по батькові
  • номер телефону
  • інформація, надана Користувачем в полі «Текст повідомлення» у формі зворотного зв’язку на Веб-сайті
   • Інформація з комп’ютера/мобільного пристрою. Будь-яка інформація про комп’ютерну систему або інший технологічний пристрій, який використовується Користувачем для доступу до Веб-сайту (IP адреса, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера, унікальний ідентифікатор мобільного пристрою, ідентифікатор реклами, географічне розташування тощо).
   • Дані про статистику відвідування Веб-сайту, що можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та тривалість відвідування Веб-сайту.
   • будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Користувачем Володільцю, а також дані, які можуть знадобитися Володільцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

 1. Цілі збору і обробки персональних даних Користувачів
  • Володілець збирає і зберігає персональні дані, які необхідні для надання сервісів та послуг Користувачу або Компанії Користувача, які обробляються в цілях та способами, зазначеними в цій Політиці, за винятком випадків, коли законодавством України передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законами України строку.
  • Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача, включаючи збір, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки в наступних цілях:

 1. Умови обробки персональних даних Користувачів та їх передачі третім особам
  • Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  • Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.
  • Володілець має право передати персональні дані Користувача та/або доручити їх обробку третім особам в наступних випадках:
   • передача даних необхідна для використання Користувачем Веб-сайту;
   • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця в тому числі для судового провадження;
   • якщо це вимагається чинним законодавством;
   • у відповідь на запит компетентного правоохоронного органу;
   • передача даних Користувача правонаступникам Володільця у випадку, якщо Володілець або його активи будуть придбані або об’єднані з іншою компанією, в тому числі в результаті банкрутства.

 1. Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних Користувача
  • При обробці персональних даних Володілець вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних Користувача у відповідності до вимог законодавства про захист таких дані.
  • Обробка і зберігання персональних даних Користувачів здійснюється на обладнанні, що забезпечує функціонування сервісів Веб-сайту і забезпечує безпечне зберігання Володільцем персональних даних.
  • Персональні дані Користувачів обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Веб-сайту.

 1. Зобов’язання Володільця та Користувача
  • Користувач зобов’язаний надавати Володільцю достовірну персональну інформацію Користувача, при заповненні форм на Веб-сайті;
  • Володілець зобов’язана:
   • використовувати отримані персональні дані Користувача виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
   • забезпечувати конфіденційність персональних даних Користувача;
   • виконувати інші обов’язки, передбачені цією Політикою та законодавством України.

 1. Права Користувача
  • Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.
  • Користувач, як суб’єкт персональних даних, має наступні права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»:
   • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   • на доступ до своїх персональних даних;
   • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня отримання Володільцем запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   • відкликати згоду на обробку персональних даних;
   • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  • Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були надані Користувачем відповідно до цієї Політики, будь ласка, звертайтеся електронною поштою на адресу welcome@ua.havasmedia.com або в письмовій формі за адресою: 03067 м. Київ, вул. Гарматна, буд. 4.

 1. Додаткові умови
  • Політика конфіденційності розміщена на сайті Володільця https://havas.com.ua.
  • Персональні дані Користувачів можуть бути використані Володільцем протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище цілей обробки таких даних або для дотримання чинного законодавства. Персональні дані можуть бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно з письмовою вимогою Користувача впродовж 30 календарних днів з моменту отримання Володільцем такої вимоги.

 1. Місце знаходження персональних даних
  • Володільцем та розпорядником персональних даних, наданих Користувачем через Веб-сайт є ТОВ «ХАВАС МЕДІА УКРАЇНА».
  • Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях Володільця.